Kalendarz biurkowy Linn High Term


Zakres prac:

Projekt i wizualizacje kalendarza.

Opis przypadku:

Kalendarz ze stali z magnesikiem jako wskaźnikiem bieżącego dnia.

Projekt dla:

Wichary Technologies Sp. z o.o.

Data realizacji:

2010